Дозвільні документи

sert all

kudliak.com.ua - Арбітражний керуючий Кудляк Євген Васильович

http://www.pravo-kiev.com/wp-content/themes/twentyeleven/images/logo_small.png

 

«Нехай кожен вправляється в тому мистецтві, яке він знає»
Цицерон

 

Коментар до Проекту Закону

Кудляк Євген Васильович
Арбітражний керуючий


Коментар до Проекту Закону
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо засвідчення вірності копій (фотокопій) документів
і виписок з них та справжності підпису на документах»
№ 3077 від 14 серпня 2013 року


«Була моя Марія, це хоч хто у селі вам засвідчить,
поміж гарними гарна, поміж бистрими бистра»
                   (Ігор Муратов, Бук. повість, 1959, 263)


Взагалі, законопроект гарний.

Окрім запланованого зменшення витрат населення і поліпшення  добробуту людей, частково будуть усунені наявні в законодавстві протиріччя в термінології щодо «посвідчення правочинів» та «засвідчення вірності копій (фотокопій) документів».

 

Однак, є деякі зауваження.

По-перше, абзац п’ятий частини першої статті 21 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2002 р., № 17, ст. 121; 2010 р., № 9, ст. 76; 2012 р., № 36, ст. 419) пропонується викласти в наступній редакції, не усунувши помилку, яка є й сьогодні:
копія свідоцтва про смерть фізичної особи — підприємця, засвідчена посадовою особою відповідного органу ліцензування або нотаріусом;”.
Вважаю, що юридично неправильно застосовувати словосполучення «копія свідоцтва про смерть фізичної особи — підприємця», оскільки такого документу в природі не існує і існувати не повинно. Тут повинна йти мова про «копію свідоцтва про смерть фізичної особи».

По-друге, може виникнути незрозуміла ситуація щодо того, яка саме посадова особа органу наділена повноваженнями засвідчувати вірність копій (фотокопій) документів?
В законопроекті йде мова про керівника (заступника керівника) відповідного органу, чи про будь-яку особу, яка здійснює організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції?

Так, згідно Листа Міністерства юстиції України від 22.02.2013  № 1332-0-26-13/11, для вирішення питання щодо визначення поняття "посадова особа" необхідно виходити з правозастосовної практики, яка зазначає, що головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

У свою чергу, відповідно до судової практики, яка склалася і знайшла своє відображення у відповідному узагальненні Верховного Суду України (йдеться про постанову Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 "Про судову практику у справах про хабарництво"), «організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

 

У той же час під адміністративно-господарськими обов'язками розуміються обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо».

Окрім того, в який термін посадова особа може (чи зобов’язана) засвідчити вірність копій (фотокопій) документів?

І чи буде це безкоштовно на практиці, адже в Пояснювальній таблиці до законопроекту нічого не говориться про безоплатність такого засвідчення?

На ці та інші запитання хотілося б з легкістю знайти чіткі відповіді в законодавстві…


 

Пошук

Міністерство юстиції України

Партнери:

Мерітократична партія України

 

logo krisismen

Союз кризис-менеджеров Украины

 

logo fobis 1

Федерация оценщиков бизнеса
и интеллектуальной собственности

 

logo asconsulting2

Юридична Фірма
«АС Консалтинг»

 

Адвокатска контора
«Скляренко та партнери»

 

 

Адвокатська контора

Дмитра Забавського

 

logo kkk 1

Клуб коренных киевлян
"Вечность"

New Consulting

Комплексно-правовая система 
«Помічник арбітражного керуючого»


 

автоматизация полного цикла
работ по сопровождению
процедур банкротства.