Дозвільні документи

sert all

kudliak.com.ua - Арбітражний керуючий Кудляк Євген Васильович

http://www.pravo-kiev.com/wp-content/themes/twentyeleven/images/logo_small.png

Коментар до Проекту Закону

Кудляк Євген Васильович
Арбітражний керуючий


Коментар до Проекту Закону
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо засвідчення вірності копій (фотокопій) документів
і виписок з них та справжності підпису на документах»
№ 3077 від 14 серпня 2013 року


«Була моя Марія, це хоч хто у селі вам засвідчить,
поміж гарними гарна, поміж бистрими бистра»
                   (Ігор Муратов, Бук. повість, 1959, 263)


Взагалі, законопроект гарний.

Окрім запланованого зменшення витрат населення і поліпшення  добробуту людей, частково будуть усунені наявні в законодавстві протиріччя в термінології щодо «посвідчення правочинів» та «засвідчення вірності копій (фотокопій) документів».

 

Однак, є деякі зауваження.

По-перше, абзац п’ятий частини першої статті 21 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2002 р., № 17, ст. 121; 2010 р., № 9, ст. 76; 2012 р., № 36, ст. 419) пропонується викласти в наступній редакції, не усунувши помилку, яка є й сьогодні:
копія свідоцтва про смерть фізичної особи — підприємця, засвідчена посадовою особою відповідного органу ліцензування або нотаріусом;”.
Вважаю, що юридично неправильно застосовувати словосполучення «копія свідоцтва про смерть фізичної особи — підприємця», оскільки такого документу в природі не існує і існувати не повинно. Тут повинна йти мова про «копію свідоцтва про смерть фізичної особи».

По-друге, може виникнути незрозуміла ситуація щодо того, яка саме посадова особа органу наділена повноваженнями засвідчувати вірність копій (фотокопій) документів?
В законопроекті йде мова про керівника (заступника керівника) відповідного органу, чи про будь-яку особу, яка здійснює організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції?

Так, згідно Листа Міністерства юстиції України від 22.02.2013  № 1332-0-26-13/11, для вирішення питання щодо визначення поняття "посадова особа" необхідно виходити з правозастосовної практики, яка зазначає, що головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

У свою чергу, відповідно до судової практики, яка склалася і знайшла своє відображення у відповідному узагальненні Верховного Суду України (йдеться про постанову Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 "Про судову практику у справах про хабарництво"), «організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

 

У той же час під адміністративно-господарськими обов'язками розуміються обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо».

Окрім того, в який термін посадова особа може (чи зобов’язана) засвідчити вірність копій (фотокопій) документів?

І чи буде це безкоштовно на практиці, адже в Пояснювальній таблиці до законопроекту нічого не говориться про безоплатність такого засвідчення?

На ці та інші запитання хотілося б з легкістю знайти чіткі відповіді в законодавстві…


 

Пошук

Міністерство юстиції України

Партнери:

Мерітократична партія України

 

logo krisismen

Союз кризис-менеджеров Украины

 

logo fobis 1

Федерация оценщиков бизнеса
и интеллектуальной собственности

 

logo asconsulting2

Юридична Фірма
«АС Консалтинг»

 

Адвокатска контора
«Скляренко та партнери»

 

 

Адвокатська контора

Дмитра Забавського

 

logo kkk 1

Клуб коренных киевлян
"Вечность"

New Consulting

Комплексно-правовая система 
«Помічник арбітражного керуючого»


 

автоматизация полного цикла
работ по сопровождению
процедур банкротства.